TELEFON KONTAKTOWY (+48) 61 877 19 02

Hurtownia budowalna HDMB
GODZINY OTWARCIA

od pon.-pt. w godz. 7.00 – 16.00
w soboty: nieczynne

ADRES

ul. Wiktora Jankowskiego 10
61-248 Poznań

  • Hurtownia budowalna HDMB

Jak wykonać ocieplenie i izolacje ścian zewnętrznych i elewacji.

Jak wykonać ocieplenie i izolacje ścian zewnętrznych i elewacji.

Przygotowanie do wykonania ocieplenia i izolacji ścian zewnętrznych i elewacji

Elewacje budynku należy ocieplać już zakończeniu wszelkich prac związanych z zabezpieczeniem ścian, które mogą powodować ich zawilgocenie.

W czasie prowadzenia prac i w fazie wysychania elewacje wymagają również ochrony przed warunkami atmosferycznymi takimi jak deszcz, czy silne nasłonecznienie.

Pamiętaj, że pracy prowadzone na wysokościach należy zawsze prowadzić wyłącznie na poprawnie ustawionych, zakotwiczonych i skontrolowanych rusztowań.

Prace dociepleniowe wykonuje się po uprzednim zdemontowaniu systemów rynnowych oraz innych urządzeń technicznych mocowanych na elewacji.

Przed wykonaniem ocieplenia należy sprawdzić, czy podłoże spełnia odpowiednie warunki:

  • Podłoże musi spełniać dopuszczalne kryteria tolerancji odchyleń powierzchni i krawędzi w połączeniu z elementami ocieplenia, 
  • Musi zapewniać wymaganą stabilność i nośność. 
  • Powinno być suche i czyste, wolne od elementów zmniejszających przyczepność materiałów mocujących warstwę izolacji.
  • Odporne na reakcje chemiczne ze składnikami systemów dociepleń.

Podłoża pylące, osypujące się i nadmiernie nasiąkliwe po oczyszczeniu wymagają każdorazowo gruntowania, 

Ocieplenie i izolacja ścian zewnętrznych i elewacji – mocowanie, przyklejanie i łączenie płyt. 

Mocowane mogą być jedynie płyty nieuszkodzone. Klejenie bez kotwienia prowadzi się na bieżąco, nakładając zaprawę klejową na powierzchnię płyt i systematycznie sprawdzając równość powierzchni w pionie i poziomie.

Każdą płytę z warstwą zaprawy klejącej przyciska się do ściany dłuższym bokiem w poziomie i lekko przesuwa (w celu skutecznego rozprowadzania kleju) oraz dociąga do krawędzi płyt naklejonych wcześniej. 

Płyty w rzędach poziomych mocuje się na tzw. mijankę (pionowe i poziome spoiny nie mogą pokrywać się z ich krawędziami, aby nie pojawiły się pęknięcia wynikające z kulminacji naprężeń z przenoszonych przez nadproża obciążeń oraz wadliwie osadzonej stolarki okiennej i drzwiowej).

Krawędzie płyt muszą zachować dokładność przylegania względem sąsiadujących. W fazie ich równomiernego docisku do podłoża nadmiar zaprawy zbiera się kielnią, aby uniknąć tworzenia się tzw. otwartych spoin pionowych.

Szczeliny wypełnia się klinami wykonanymi z tego samego materiału termoizolacyjnego. Wspomagające kotwienie płyt można przeprowadzić dopiero po 24 godzinach od ich przyklejenia.

Staranność ułożenia płyt decyduje o estetyce ocieplenia. Ich powierzchnię po naklejeniu powinny tworzyć równą płaszczyznę. Wszelkie nierówności trzeba dokładnie zeszlifować.

Ocieplenie i izolacja ścian zewnętrznych i elewacji – zbrojenie siatkami ochronnymi. 

Siatkę nakleja się na zamocowane płyty termoizolacyjne. Przy montażu obróbek ościeży oraz w strefach narożników budynku i krawędzi otworów osadza się kątowniki ochronne. 

Aby uniknąć spękań warstw kleju na złączach oraz w miejscach o podwyższonych wymaganiach konstrukcyjnych i eksploatacyjnych, siatki wkleja się na zakładkę. Przy zbrojeniu należy zadbać o to, aby wszelkie zakończenia ocieplenia przy cokole i brzegi ocieplenia w partiach szczytowych ścian były owinięte siatką.

Płaszczyzny wklejonej siatki muszą być równe i gładkie. Wszelkie niedokładności można zeszlifować papierem ściernym dopiero po całkowitym wyschnięciu kleju. 

Ocieplenie i izolacja ścian zewnętrznych i elewacji – Nakładanie zaprawy tynkarskiej, malowanie. 

W systemach ociepleń jako warstwę wykończeniową stosuje się tynki cienkowarstwowe odpowiednie do określonego systemu ociepleń. 

Nakłada się je dopiero po dokładnym wyschnięciu warstwy zbrojącej (min. 48 godzin po zakończeniu tej fazy prac). Ewentualne malowanie elewacji dopuszczalne jest tylko na podłożach dobrze wyschniętych.

Hurtownia budowlana 61 877 19 02